Lukuporras kutsuu

Lukuporras vie sinut askeleen eteenpäin omissa suomen kielen opinnoissasi, omaan tahtiisi, ohjaamalla suomen kieleen perehtymistäsi systemaattisen harjoittelun suuntaan. Suomen kieleen olet kenties saanut kasteen ja virikkeitä jo kotiympäristössäsi ja sukulaisvierailuilla tai kesäkursseilla Suomessa. Ja tänä päivänä entistä enemmän myös sähköisen median välityksellä.

Lukuportaaseen on koottu aiemmin kokeiluna järjestettyjen Lukukirjo I–III -kurssien aikana räätälöityjä tekstejä ja niihin liittyviä harjoituksia sekä aivan uusia, aikaisemmin julkaisemattomia tehtäväkokonaisuuksia. Lukukirjo-kurssit toteutettiin etäopetuksena Kesälukioseuran suomen kielen kesäkursseille aiemmin osallistuneille nuorille. Lukukirjo-kurssit kuten myös kesäkurssimme kokosivat oppijoita eri puolilta maailmaa. Kurssien aikana kävi ilmi tarve koota aineistosta verkkojulkaisu, joka olisi avoin kaikille kiinnostuneille.

Lukuporras-verkkojulkaisussamme oleviin teksteihin ja lähdeaineistoihin on saatu tekijöiden antama julkaisulupa. Teksteihin ei ole tekijänoikeudellisista syistä liitetty soivaa aineistoa (pop-musiikki ja muu laululyriikka), mutta olemme avuksesi lisänneet linkkejä musiikkipalveluihin, joissa voit kappaleita kuunnella. Palvelut saattavat edellyttää rekisteröitymistä. Jos olet alaikäinen, sinun on varmistettava vanhemmiltasi, onko sinulla lupa rekisteröityä kyseisiin palveluihin.

Kuuntelutehtävien yhteydessä olemme antaneet vinkkejä kuuntelupaikasta. Palvelut eivät liity millään tavoin Kesälukioseuraan ja ne saattavat olla kaupallisten yritysten tarjoamia. Osa palveluista saattaa vaatia rekisteröitymistä.

Toivotamme palkitsevia hetkiä Lukuportaan parissa. Kiivetään yhdessä yhä korkeammalle.

KESÄLUKIOSEURA ry

Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen.
Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.