Lukuporras pähkinänkuoressa

Lukuporras tarjoaa mahdollisuuden opiskella itsenäisesti suomea verkossa. Se rakentuu autenttisten, nuoria kiinnostavien tekstien ympärille. Tekstien ymmärtäminen edellyttää, että opiskelijalla on vähintään perustaidot suomen kielestä. Tekstien ja harjoitusten avulla olemassa olevia taitoja on mahdollisuus syventää ja laajentaa.

Lukuporras sisältää yhteensä kahdeksan pakettia. Toiset paketit ovat helpompia, toiset taas hieman vaikeampia. Kannattaa ensin vilkaista jokaista kahdeksaa pakettia, tutustua niiden sisältöihin ja valita sitten oman kielitaitotason ja kiinnostuksen mukaan. Oppimisen kannalta on järkevää hyppiä portaita alhaalta ylöspäin eli helpommasta paketista vaikeampaan.

Lukutekstit ovat jokaisen paketin sydän . Niitä on usein kolme eri versiota: alkuperäinen, joka on kaikkein vaikein, vähän helpotettu merkitty voimamiehellä ja paljon helpotettu merkitty höyhenellä. Kannattaa aina aloittaa mahdollisimman helpoista teksteistä. Kaikki harjoitukset liittyvät tavalla tai toisella lukuteksteihin. Myös harjoiteltava kielioppi on pongahtanut esiin lukutekstistä.

Pakettien sisällöt noudattavat aina samaa kaavaa: mukana on luku-, tekstinymmärtämis-, sanasto-, kielioppi- ja kuuntelutehtäviä. Harjoitukset voi tehdä missä järjestyksessä tahansa, mutta aina on hyvä kuitenkin lukea ensin tekstit. Teksteistä on apua tehtävien tekemisessä. Joidenkin tehtävien yhteydessä on viitattu lisämateriaaleihin. Niihin on myös hyvä tutustua. Samoin olisi hyödyllistä hankkia käsikirjastoon hyvä kielioppikirja esim. Leila White, Suomen kielioppia ulkomaalaisille, Oy Finnlectura Ab, Helsinki. Tästä kieliopista on paljon apua muulloinkin kuin Lukuporras-tehtävissä.

Tekninen toteutus

Lukuporras-tehtävät on toteutettu JavaHotPotatoes-ohjelmalla ja tehtävät ovat JavaScript-pohjaisia. Jotta voit käyttää Lukuporrasta, sinulla on oltava käytössä verkkoyhteys, tietokone ja uudehko selain. (Lukuportaan toiminta on testattu selaimilla Safari 7, Chrome 40, Firefox 35 ja Internet Explorer 11.) Tehdäksesi ja tarkastaaksesi tehtäviä, sinun on sallittava JavaScriptien käyttö selaimessasi. Jos JavaScriptin käyttö on estetty selaimessasi, voit ottaa sen käyttöön selaimesi asetuksia muuttamalla (tarkemmat ohjeet löydät käyttämäsi selaimen käyttöohjeista).

Tehtäviä ei voi tallentaa, vaan ne on tehtävä ja tarkastettava samalla kertaa. Kun siirryt seuraavalle sivulle, tekemäsi tehtävät tyhjentyvät. Voit halutessasi myös tulostaa tehtävät ja tehdä ne paperilla. Jos sinulla ei ole koneessasi käytössä ä:tä ja ö:tä ja vastauksessa kuuluisi olla ä tai ö, kone ei hyväksy vastaustasi, vaikka se olisi muodollisesti oikein.

Mobiiliympäristössä Lukuporras toimii rajoitetusti, emmekä takaa, että tehtäviä voi tehdä matkapuhelimella tai tabletilla.