Kun koulu loppuu

Tehtävä 2

Valitse kolmesta selityksestä se, joka mielestäsi parhaiten vastaa kutakin sanontaa.