Selkä suoraksi!

Muodosta seuraavista verbeistä MIKÄ- ja KUKA-sanoja.

Sanojen johtamista

Suomen kielessä voidaan muodostaa helposti uusia sanoja johtimien avulla. Esimerkiksi 3. verbityypin verbeistä voidaan muodosta -u,-y -loppuisia MIKÄ-sanoja (substantiiveja) liittämällä pääte verbin vahvaan vartaloon. Vartalon saa monikon 3. persoonasta: rukoilla he rukoil(e)-vat rukoil-u;  kätellä he kättel(e)-vät kättel-y. Huomaa, että vartalosta e putoaa pois.

Samoin voidaan muodostaa ja, jä  -päätteillä KUKA-sanoja eli substantiiveja, jotka ilmaisevat tekijän: rukoilla he rukoile-vat, rukoili-ja; kätellä he kättele-vät kätteli-jä. Huomaa! Jos verbin vartalon lopussa on e, se muuttuu j:n edellä i:ksi.

Tehtävä 1

Muodosta annetuista verbeistä MIKÄ  ja KUKA –sanoja.
MALLI:  kuunnella (verbi)    kuuntelu (mikä?)      kuuntelija (kuka?)

VERBIMIKÄ?KUKA?
urheilla
kävellä
lasketella
katsella
opiskella
valehdella
lenkkeillä
hiihdellä
näytellä
harjoitella