Saimaannorppa

Mikä sana puuttuu?

Seuraavassa tekstissä joistakin sanoista puuttuu alku tai loppu. Täydennä aukot lisäämällä sanan alussa tai lopussa olevat aukot oikeassa muodossa. Käytä apunasi saimaannorpasta kertovia tekstejä.

Saimaannorppa on vain Suo elävä hyl. Se on hyvin vinainen eläin.
Ilman jelua koko laji voi kuo sukupuuttoon. Luonnonsuojelijoiden tekemän työn
siosta saimaannorppien lukumäärä on viime vuos aikana kasvanut. Ilmastonmuutos
aiheuttaa norpalle suuria on. Jos talvet ovat hyvin läm ja lunta on vähän,
norppa ei pysty rake pesäänsä lumeen. Suomessa talvi 2014 oli niin
äluminen, että ihmisten täytyi tehdä norpille apupesiä. Noin sata vapaaehtoista
aut kolasi helmikuussa lunta norppien apupesiksi Saimaan järven jää.