Nurinperin

Muodostetaan adjektiiveja!

Adjektiivit ilmaisevat sitä, millainen jokin on. Suomen kielessä adjektiiveja voi tehdä erilaisilla päätteillä verbeistä ja substantiiveista. Tässä tehtävässä esitellään kaksi mahdollisuutta tehdä adjektiiveja eli MILLAINEN-sanoja.

Adjektiiveja voi suomen kielessä muodostaa  verbeistä  päätteillä  maton/mätön.  Verbin ilmaisemaa tekemistä ei tapahdu tai sen ei ole mahdollista tapahtua, se ei voi tapahtua.  Pääte liitetään verbin vahvaan vartaloon, jonka saa he-muodosta:  tuntea he tunte / vat tuntematon.  Tuntematon tarkoittaa jotakin, jota ei tunne.  Ihminen, jota en tunne on minulle tuntematon ihminen. Sana, jota et tunne, on sinulle tuntematon sana.

Joskus adjektiivin voi muodostaa myös substantiiveista eli MIKÄ-sanoista. Silloin tarvitaan päätteeksi ton / tön. Pääte liitetään substantiivin heikkoon vartaloon. Se löytyy esim. substantiivin missä-muodosta: Esimerkiksi koti : kodi / ssa koditon. Koditon tarkoittaa sellaista, jolla ei ole kotia, siis kantasubstantiivin vastakohtaa. Ton / tön -loppuinen adjektiivi kertoo jostakin, jota ei ole.

Tehtävä 1

Muodosta verbeistä adjektiiveja.
MALLI: Kirje, jota ei ole kirjoitettu, on kirjoittamaton kirje. (kirjoittaa: he kirjoitta-vat kirjoittamaton)
Sinun kannattaa kirjoittaa paperille ensin verbin he-muoto, lisätä siihen sitten maton / mätön ja kirjoittaa vasta sitten adjektiivi harjoitustehtävän laatikkoon.

Millainen asia tai ihminen?

a. Tilanne, jota ei voi sietää, on tilanne.
b. Tapahtuma, jota ei voi selittää, on tapahtuma
c. Supersankari, joka ei koskaan kuole, on sankari.
d. Pöytä, jota ei ole pyyhitty, on pöytä.
e. Lautanen, jota ei ole tiskattu, on lautanen.
f. Lasku, jota ei ole maksettu on lasku.
g. Sähköposti, jota ei ole avattu on sähköposti.
h. Työ, jota ei ole tehty, on työ.

Tehtävä 2

Muodosta substantiiveista adjektiiveja.
MALLI: Suomessa koulutuksesta ei suoriteta maksua. Koulutus on maksuton.

Millainen ihminen tai asia?
a. Sellainen nuori, jolla ei ole työtä on nuori.
b. Sellainen pariskunta, jolla ei ole lasta, on pariskunta.
c. Sellainen talvi, jolloin ei ole lunta, on talvi.
d. Sellainen nuori, jolla ei ole huolia, on nuori.
e. Sellainen ihminen, jolla ei ole rahaa, on ihminen.
f. Sellainen ihminen, jolla ei ole asuntoa on ihminen.
g. Maito, jossa ei ole rasvaa, on maitoa.