Oikeuksia ja velvollisuuksia

Oikeus Se, mitä sinä saat tehdä, mitä sinulla on lupa tehdä

Velvollisuus Se, mitä sinun tulee, pitää, täytyy tehdä

Oikeuksia ja velvollisuuksia

Tässä osiossa käsittelemme muutamia asioita, joiden tuntemisesta on hyötyä jokapäiväisessä elämässä. On hyvä tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mitkä asiat muuttuvat iän mukana. Jokaisessa maassa on oma lakinsa. On hyvä tutustua niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka koskevat Suomessa asuvia 12–18 -vuotiaita nuoria. Koska lakiin liittyvät sanat ja ilmaisut ovat usein vaikeita, on teksteihin liitetty paljon sanaselityksiä.

Tässä osiossa on

(Valokuva: Pawel Loj)