Oikeuksia ja velvollisuuksia

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen ihmisen oikeutta liikkua luonnossa. Kaikkea ei kuitenkaan saa tehdä. Kuuntele teksti Papunet-sivuilta ja merkitse sitten, ovatko väitteet oikein vai väärin.