Oikeuksia ja velvollisuuksia

Tytyy / pit / on pakko

Nesessiivilauseissa esiintyvät verbit ”täytyä” ja ”pitää” ovat aina yksikön 3. persoonassa täytyy / pitää ja lauseiden subjekti eli tekijä on genetiivissä. Verbeillä on yhteinen kieltomuoto ei tarvitse (puhekielessä usein ”ei tartte”, ”ei tarvii”). Näiden lauseiden toinen verbi on aina 1. infinitiivissä.
Esim.
Katrin (tekijä, gen.) täytyy / pitää (yks. 3.pers.) lähteä (1. infinitiivi) nyt kotiin.
Markuksen (tekijä, gen) ei tarvitse (neg.) vielä lähteä (1.infinitiivi) kotiin.
Samalla tavalla on pakko / ei ole pakko, joka on ilmaisultaan edellisiä voimakkaampi, on aina yksikön 3. persoonassa, lauseen subjekti on genetiivissä ja lauseen toinen verbi 1. infinitiivissä.
Esim.
Monien opiskelijoiden on pakko tehdä kesätöitä.
Kaikkien  ei ole pakko tehdä kesätöitä.

Huomaa objektimuodon vaihtelu:
Kirstin täytyy ostaa uusi takki. (perusmuoto)
Mirjan ei tarvitse ostaa uutta takkia. (partitiivi, neg.)
Karin täytyisi tuoda kaupasta kahvia ja maitoa (partitiivi, ainesana)

Tehtävä 1

(JOKAINEN) täytyy noudattaa lakia.
(ME KAIKKI) pitää suojella luontoa.
(JUOMAVESI) täytyy olla aina puhdasta.
(PRESIDENTTI NIINISTÖ) piti keskustella asiasta hallituksen kanssa.
(PIENET LAPSET) täytyy liikkua paljon.

Tehtävä 2

Vastaa kielteisesti kysymyksiin.

Onko Sinun pakko mennä tänään aikaisin töihin?
ei mennä tänään aikaisin töihin.

Täytyykö teidän soittaa kotiin joka päivä?
ei soittaa kotiin joka päivä.

Pitääkö Markuksen ja Mirjan käydä huomenna kaupassa?
ei .