Koulumatkatuki ja koeviikot

249 katselukerta(a)
Miten koulumatkatukea haetaan? Voiko sitä hakea vasta sen jälkeen kun on saanut tiedon kouluun pääsystä? Onko koeviikot yhtä tärkeitä kuin kirjoitukset? Vaikuttavatko ne toisiinsa tai katsotaanko kokeiden numeroita (lukion jälkeen) jatkokoulutukseen haettaessa?
Kysymys lähetetty: 21. maaliskuuta. 2014 ( tuntematon )

Suvi vastaa:

Koulumatkatukea voi hakea vasta oppilaitokseen opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Koulumatkatuen hakemuksen leimoineen saat oppilaitoksesta. Täytetty hakemus palautetaan Kelaan. Koulumatkatukea haetaan erikseen jokaiselle lukuvuodelle. Yksityiskohtaiset ohjeet koulumatkatuen hakemiseen löydät netistä www.kela.fi/koulumatkatuki_nain-haet.

Kysymykseesi koeviikkojen ja ylioppilaskirjoitusten tärkeydestä on hieman vaikea vastata. Ylioppilaskirjoituksissahan testataan opiskelijan osaamista lukioaineissa eli samoissa kursseissa, joihin koeviikot perustuvat. Yleensä hyvä koulumenestys lukion aikana (=koeviikoilla pääosin onnistuminen) ennakoi hyvää onnistumista myös ylioppilaskirjoituksissa eli ne ovat näin toisiinsa yhteydessä. Lukion päättötodistuksen arvosanoja huomioidaan erityisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin haettaessa lukion päättötodistuksen keskiarvona. Yliopistoihin haettaessa korostetaan pääosin ylioppilaskirjoituksia.

Vastattu: 23. maaliskuuta. 2014 ( Suvi-opo )
...